۱۳۸۷ فروردین ۸, پنجشنبه

آموزش لب گرفتن يا نگرفتن

نميدونم شما هم ازاون پسرهايي هستيدكه توكف لب گرفتن ازدخترهاييديانه؟
اماراستش آدم نبايدتوكف باشه بلكه بايد توكف بذاره يك كاربحال بهتون يادميدم كه خيلي ديوانه است:
۱.اولابايك دخترخوشگل قرار بذاريد
۲.بااون قدم بزنيدوشديدااظهارعشق كنيد
۳.به اوبگوييدحاضريدهروقت خواست بخاطراوخودكشي كنيد(مطمئن باشيداوازشمااين را نميخواهد چون مثلا دوستتان دارد)
۴.به اوبگوييدشديداازكارهاي بدبدمتنفريدوبه نظرشمااينكارهاكارعاشقها نيست
۵.اين رايادآوري كنيدكه لب گرفتن جزو كارهاي بدبد نيست
۶.بعدازيكساعت كه اراوخسته شديدبهانه بياوريد كه الان اگر خانه نرويد خيط است
حال به مرحله خداحافظي ميرسيدوهمه ميدانيد كه دراين مرحله بايدلب بگيريد
۷.به چشمان او نگاه كنيدوهيچ چيزي نگوييد(اوخودبه خودساكت ميشود)
۸.چون جدايي سخت است كمي ناراحت خودرانشان بدهيدولي ناگهان تبسم كنيد
۹.چشمانتان رابسته و سرتان را آرام آرام به طرف مقابل قرار بدهيد
۱۱.دخترشديداميل به لب دارد
۱۲.حالا لب نگيريد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر